Date Time Pitch Category Group
2012-09-07 18:20 Pitch 3 MEN S

Russia
Singapore
6
5
 
time
Player
Goals
3
KLOCHKOV Ilya (5)
4
YANG Yuan Feng (10)
6
KLOCHKOV Ilya (5)
7
SENNER Evgeny (10)
9
KLOCHKOV Ilya (5)
12
HUNG Wei Cheng (4)
15
SHISHKOV Alexey (1)
17
LIM Zhi Wei (1)
19
LAU Wee Hong (9)
20
SHISHKOV Alexey (1)
19
HUNG Wei Cheng (4)
Green Cards
3
NG Chen Hsiang Shawn (3)
7
YANG Yuan Feng (10)
10
KLOCHKOV Ilya (5)
12
NIKOLAEV Efim (7)
Yellow Cards
Red Cards