Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Fundacji POLSKA FUNDACJA KAJAKOWA z siedzibą w Poznaniu,
ul. Franciszka Firlika 18A/4, 60-692 Poznań, KRS: 0000029510
wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Likwidator Fundacji POLSKA FUNDACJA KAJAKOWA z siedzibą w Poznaniu, ul. Franciszka Firlika 18A/4, 60-692 Poznań,
KRS: 0000029510 podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Fundacji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Fundacji z dniem 31 grudnia 2018 r. wszczęta została procedura likwidacji Fundacji POLSKA FUNDACJA KAJAKOWA.

Na likwidatora Fundacji wybrany został Józef Bejnarowicz.

Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dniu 22 maja 2019 r. postanowieniem
Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/004401/19/117.

Wszystkie roszczenia wobec Fundacji można zgłaszać korespondencyjnie w terminie do 30 czerwca 2019 r. na adres siedziby Fundacji.

Według wiedzy likwidatora, Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

POLSKA FUNDACJA KAJAKOWA z siedzibą w Poznaniu
ul. Franciszka Firlika 18A/4, 60-692 Poznań

Poznań, 31.12.2018r.

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

SPONSOR

 


Historical events in Poland
 

12-17.07.2016
ICF Junior and U-23 Canoe Slalom World Championships

INFORMATION

26-28.06.2015
ICF Canoe Slalom
World Cup 2

INFORMATION

26-30.08.2015
ECA Junior and U-23 Canoe Slalom Championships

INFORMATION

07-08.11.2014
XXXV ICF Ordinary Congress Warsaw, Poland

INFORMATION

28-31.08.2014
ICF Dragon Boat World Championships

INFORMATION

22-25.08.2013
European Canoe Polo
Championships

RESULTS

27-30.06.2013
European Junior and U23 Canoe Sprint Championships

RESULTS

06-09.06.2013
2013 ECA European Canoe Slalom Championships

RESULTS

31.05-02.06.2013
ICF Canoe Sprint World Cup

RESULTS

05-09.09.2012
ICF Canoe Polo World Championships

RESULTS
FOTO

18-20.05.2012
ICF Canoe Sprint World Cup

RESULTS
FOTO

16-17.05.2012
European Olympic Qualifier

RESULTS
FOTO

16-17.05.2012
ICF Paracanoe World Championships

RESULTS
FOTO

06-08.05.2011
ICF Canoe Sprint World Cup

RESULTS
FOTO

19-22.08.2010
ICF Canoe Sprint World Championships

RESULTS
FOTO

14-15.08.2010
ICF Canoe Sprint Masters Championships

RESULTS
FOTO